CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA NƯỚC UỐNG THIÊN AN

Nước Uống Thiên An tin tưởng vào sự minh bạch hoàn toàn từ nhãn mác đến chính sách bảo mật của chúng tôi. Vì vậy, đây là những điểm nổi bật khi nói đến thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn thông qua nhiều nguồn khác nhau. Trong đó bao gồm trang web của chúng tôi, ứng dụng Gọi Nước Uống, chương trình khuyến mãi, .. và chúng tôi sử dụng thông tin đó để giúp chúng tôi hoàn thiện và đáp ứng nhu cầu thiết thực của bạn.

Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn, cùng với các quyền của bạn với tư cách là người tiêu dùng, hãy khám phá các phần dưới đây.

1. Chúng tôi là ai

Các thuật ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi”, “Nước Uống Thiên An” đề cập đến Công ty TNHH TVĐT TMDV Thiên An có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312760479 do sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 28/04/2014, có địa chỉ tại 183C/3C Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh, là chủ sở hữu hợp pháp của trang web https://nuocthienan.com và Ứng dụng Gọi Nước Uống.

Thuật ngữ “bạn”, “khách hàng” đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web/ứng dụng của chúng tôi.

Thuật ngữ “trang web”, “website” đề cập đến website: https://nuocthienan.com

Thuật ngữ “ứng dụng” đề cập đến ứng dụng: Gọi Nước Uống

2. NGUYÊN TẮC CỦA CHÚNG TÔI – NƯỚC UỐNG THIÊN AN

Tại Nước Uống Thiên An có các quyền riêng tư sau:

3. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi – Nước Uống Thiên An và các chi nhánh (nếu có) rất coi trọng quyền riêng tư của người tiêu dùng. Chính sách Bảo mật này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập về bạn, lý do chúng tôi thu thập thông tin, cũng như cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin để chúng tôi có thể mang lại trải nghiệm tốt nhất, mới mẻ nhất mà chúng tôi có thể. 

4.  THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân thường có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định bạn là một cá nhân và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi liên kết với thông tin đó. Chúng tôi thu thập một số loại thông tin, từ một số nguồn khác nhau:

4.1. Thông tin hồ sơ và nội dung khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, có thể bao gồm:

4.2. Thông tin được thu thập thụ động khi bạn sử dụng Trang web, ứng dụng, chẳng hạn như máy chủ web của chúng tôi và bằng các công cụ phân tích của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng:

4.3. Nhận thông tin từ bên thứ ba 

Chúng tôi có thể nhận thông tin từ các bên thứ ba như các đối tác quảng cáo và tiếp thị, cơ sở dữ liệu công cộng và các nền tảng truyền thông xã hội, để bổ sung thông tin chúng tôi nhận được từ người tiêu dùng của mình. Nếu chúng tôi làm như vậy, chính sách này điều chỉnh cách chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó.

5. CÁCH CHÚNG TÔI CÓ THỂ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

5.1. Chúng tôi có thể sử dụng Thông tin Cá nhân khi được pháp luật cho phép, cho các mục đích kinh doanh sau:

5.2. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi tin là cần thiết hoặc thích hợp cho các mục đích thiết yếu nhất định, bao gồm:

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người khác liên quan đến trang web, bạn tuyên bố rằng bạn có quyền làm như vậy và cho phép chúng tôi sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này. 

6. CÁCH THÔNG TIN CÁ NHÂN CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾT LỘ

6.1. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tất cả Thông tin Cá nhân của bạn có thể được tiết lộ với các loại bên thứ ba sau:

6.2. Trong phạm vi pháp luật cho phép, tên và thông tin liên hệ của bạn (và các thông tin khác mà bạn công khai) có thể được tiết lộ với các danh mục sau của các bên thứ ba:

6.3. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, thông tin được thu thập thụ động khi bạn sử dụng website có thể được tiết lộ với các danh mục sau của bên thứ ba:

Các nhà quảng cáo trực tuyến và email của chúng tôi hoặc các nhà cung cấp bên thứ ba khác mà chúng tôi sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân nhằm cải thiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và email của chúng tôi.

7. KHÔNG THEO DÕI

Không theo dõi là một tùy chọn bảo mật mà bạn có thể đặt trong hầu hết các trình duyệt. Không có diễn giải hoặc thông lệ tiêu chuẩn để phản hồi các tín hiệu không theo dõi. Vì vậy, chúng tôi xử lý tất cả thông tin người dùng phù hợp với Chính sách bảo mật này. 

8. CÁC TRANG WEB VÀ TÍCH HỢP BÊN THỨ BA

Dịch vụ của chúng tôi có thể tích hợp các dịch vụ phát trực tuyến video của bên thứ ba do một số đối tác nhất định cung cấp. Xin lưu ý rằng chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các dịch vụ phát trực tuyến như vậy và bạn nên biết rằng chức năng của bên thứ ba đó có thể tuân theo các tuyên bố về quyền riêng tư của các bên đó.

Các trang web, ứng dụng cũng có thể liên kết đến các trang web của bên thứ ba, ứng dụng di động và các dịch vụ hoặc nền tảng trực tuyến khác. Các liên kết này chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không kiểm soát các bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm về nội dung, tính khả dụng hoặc bảo mật của các bên thứ ba. Các bên thứ ba có thể sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích riêng của họ, bao gồm cả mục đích hành vi hoặc quảng cáo. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ liên kết nào của bên thứ ba có sẵn trên trang web hoặc nếu bạn cung cấp Thông tin cá nhân thông qua các trang web, ứng dụng hoặc nền tảng của bên thứ ba này, bạn thực hiện theo chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện sử dụng của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành, và không phải Chính sách quyền riêng tư này.

9. BẢO VỆ

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và hành chính tiêu chuẩn được thiết kế để giảm nguy cơ mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Thật không may, không có hệ thống hoặc mạng nào có thể được đảm bảo là an toàn 100%. Nếu bạn có lý do để tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn (ví dụ: nếu bạn cảm thấy rằng tính bảo mật của bất kỳ tài khoản nào bạn có thể có với chúng tôi đã bị xâm phạm), vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi theo quy định liên hệ với chúng tôi bằng hình thức nào thuận tiện với bạn.

10. LỰA CHỌN VÀ QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN

10.1. Lựa chọn của bạn về việc chúng tôi sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn 

10.2. Cách bạn có thể truy cập hoặc xóa Thông tin cá nhân của mình

Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử về dịch vụ hoặc giá cả nếu bạn thực hiện các quyền riêng tư của mình và chúng tôi sẽ yêu bạn nhiều như vậy nếu bạn thực hiện chúng.

Khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn (qua địa chỉ email hoặc số điện thoại di động được cung cấp trong yêu cầu của bạn) để hướng dẫn về cách xác minh yêu cầu. Sau đó, chúng tôi sẽ kiểm tra hồ sơ của mình để tìm thông tin khớp và nhằm hoàn thành yêu cầu trong thời gian sớm nhất phù hợp với thực tế và phù hợp với bất kỳ luật hiện hành nào. Xin lưu ý rằng có thể mất thêm thời gian để xác minh và thực hiện các yêu cầu do đại lý gửi.

11. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có thể cập nhật định kỳ Chính sách Bảo mật này. Bạn vui lòng kiểm tra thông tin tại trang web, ứng dụng của chúng tôi để biết khi nào Chính sách Bảo mật này được sửa đổi lần cuối. Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi đăng Chính sách Bảo mật đã sửa đổi trên trang web, ứng dụng của chúng tôi. Việc bạn sử dụng các trang sau những thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi. 

11. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn luôn tiếp nhận những câu hỏi, bình luận và bận tâm của bạn về quyền riêng tư. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này hoặc các thông lệ về dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi như sau:

Xin lưu ý rằng thông tin liên lạc qua email không phải lúc nào cũng an toàn.Vì vậy vui lòng không đưa thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin nhạy cảm khác vào bất kỳ email nào cho chúng tôi.